Tag Archives: e-cigarettes

เอาพอตขึ้นเครื่องบินได้ไหม ? คำถามคาใจสำหรับนักสูบ

เอาพอตขึ้นเครื่องบินได้ไหม

หลายคนยังมีประเด็นและไม่แน่ใจเกี่ยวกับการนำ เอาพอตขึ้นเครื่องบินได้ไหม เนื่องจากพอตบุหรี่ไฟฟ้าอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่ายังไม่เป็นที่ยอมรับทางกฎหมายในประเทศไทย หลายคนจึงกลัวไปถึงเรื่องการตรวจสอบและการนำขึ้นเครื่องเพื่อการเดินทาง วันนี้เราจะมาค้นพบคำตอบไปด้วยกันว่าสามารถนำขึ้นเครื่องได้หรือไม่ หรือมีกฎหมายและข้อกำหนดใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามหรือเปล่า กฎหมายการบินที่อนุญาตให้นำพอตไฟฟ้าขึ้นเครื่องได้ ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา สายการบินหลาย ๆ สายได้อนุญาตให้ผู้ใช้งาน พอตไฟฟ้า นำ บุหรี่ไฟฟ้า ประเภทนี้ขึ้นเครื่องได้แล้ว โดยต้องอยู่ภายใต้กฎการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ เหมือน ๆ กันกับการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ขึ้นเครื่องปกติทั่วไปอย่าง คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือเครื่องหนีบผม ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสายการบินโดยพื้นฐาน ดังนี้ 1. ไม่สามารถโหลดใต้เครื่องได้ต้องนำขึ้นเครื่องเท่านั้น เป็นข้อกำหนดอันดับแรกของสายการบิน เพราะว่าแบตเตอรี่ทุกประเภทจะไม่สามารถนำ ไปโหลดลงใต้เครื่องได้ เพราะจะรบกวนการทำงานของระบบสัญญาณในการขับเครื่องบินและเรดาร์ต่าง ๆ ทำให้เกิดอุปสรรคในการบินได้ จึงต้องนำขึ้นเครื่องเพื่อเป็นสัมภาระส่วนตัวเท่านั้น เหมือนกับคอมพิวเตอร์ แล็บท็อบ หรือแท็บเล็ตทั่วไป ระหว่างการตรวจกระเป๋า อาจจะต้องแยก Pod ออกมาด้วย 2. ความจุของแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 10,000 mAh ตามกฎหมายทั่วไปของการนำแบตเตอรี่ขึ้นเครื่องในรูปแบบของ Carry-On bagged หรือสัมภาระส่วนตัวนำขึ้นเครื่อง […]